Chính sách bảo mật

Thu thập thông tin:

Tại hoavietnam.vn, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt và các trang đã truy cập để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn và phân tích hiệu suất trang web. Dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên và địa chỉ email, chỉ được thu thập khi được cung cấp tự nguyện thông qua biểu mẫu, nhận xét hoặc đăng ký bản tin.

Sử dụng thông tin:

Thông tin thu thập được sử dụng để cải thiện nội dung và chức năng trang web của chúng tôi, cá nhân hóa trải nghiệm người dùng và trả lời các câu hỏi. Chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn các bản cập nhật, khuyến mãi và bản tin có liên quan nếu bạn chọn nhận các thông tin liên lạc đó. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được bán, chia sẻ hoặc tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi luật pháp yêu cầu.

Cookie:

Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm người dùng và thu thập dữ liệu ẩn danh để phân tích. Cookie có thể được sử dụng để ghi nhớ các tùy chọn của người dùng và tạo điều kiện thuận lợi cho các lần truy cập trong tương lai. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được gửi.

Bảo mật:

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật theo tiêu chuẩn ngành để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị truy cập, thay đổi hoặc tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, không có dữ liệu truyền qua internet hoặc lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn. Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối nhưng chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Liên kết bên thứ ba:

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba để tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông lệ hoặc nội dung về quyền riêng tư của các trang web bên ngoài này. Chúng tôi khuyến khích người dùng xem lại các chính sách bảo mật của bất kỳ trang web được liên kết nào.

Đồng ý Chính sách bảo mật:

Bằng cách sử dụng hoavietnam.vn, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin như được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Mọi thay đổi đối với chính sách này sẽ được đăng trên trang này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách bảo mật quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại www.hoa.vietnam.vn@gmail.com. Quyền riêng tư của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi cam kết đảm bảo trải nghiệm an toàn và thú vị cho tất cả khách truy cập của chúng tôi.

Scroll to Top